Cirqulinair

Gronings variété diner

Toegankelijk

Inclusiviteit is een kernwaarde voor ons bij Cirqulinair. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en kan deelnemen aan onze shows. We erkennen dat diversiteit belangrijk is en streven ernaar om een breed scala aan mensen te bereiken en te betrekken.

Om dit te bereiken, hebben we verschillende initiatieven genomen. In 2021 introduceerden we audiovisuele ondersteuning met een blindentolk, waardoor mensen met een visuele beperking ook kunnen genieten van onze voorstelling. Daarnaast hebben we een showavond laten begeleiden door een doventolk, zodat ook doven en slechthorenden kunnen deelnemen en de show kunnen ervaren.

We hebben positieve feedback ontvangen van zowel de blinde als de dove gemeenschap en zijn aangemoedigd om ons inclusiviteitsbeleid verder uit te breiden. In 2023 hebben we dan ook besloten om fondsen te werven voor mensen met een kleine portemonnee, zodat ook zij de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan ‘Cirqulinair’. Via die weg hebben 120 mensen zich kunnen laten onderdompelen in de magie van ons evenement.

Ons streven naar inclusiviteit houdt niet op bij deze initiatieven. We blijven actief zoeken naar manieren om onze shows toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen. We staan open voor suggesties en feedback van ons publiek en streven ernaar om onze evenementen steeds inclusiever te maken.

Bij Cirqulinair geloven we dat kunst en entertainment iedereen moeten kunnen bereiken, ongeacht achtergrond, beperking of financiële mogelijkheden. We zijn vastbesloten om een ruimte te creëren waar iedereen kan genieten, zich gewaardeerd voelt en deel kan uitmaken van ons geluk.