Cirqulinair

Gronings variété diner

Inhoudelijk verslag

Inhoudsopgave

Samenvatting

Van 21 tot en met 24 oktober en 4 tot en met 7 november 2021 hebben we, na veel uitstellen wegens Corona, 8 keer Cirqulinair mogen spelen. In samenwerking met locatie De Loods, catering De Keeterij, 5 Groningse en 1 Friese variétéartiest hebben we het publiek uit Groningen, maar ook ver daarbuiten, laten genieten van een mooie avond in variété sferen en een 3-gangen diner. Alle 8 avonden waren uitverkocht. Er zijn 435 gasten geweest (gemiddeld 54 bezoekers per voorstelling).

Reacties van het publiek waren fantastisch op alle fronten. Vaak werd de sfeer van de zaal, het eten en de professionaliteit van de voorstelling benoemd. Mensen waren erg blij met een ‘ouderwets avondje uit’. De reacties hebben wij persoonlijk mogen ontvangen. Doordat de cast ook de bediening doet, ben je in nauw contact met het publiek. Daarnaast hebben gasten veelvuldig reacties geschreven in het gastenboek bij de uitgang.

Samenwerking

Wij hebben twee door corona getroffen sectoren (cultuur en horeca) hun krachten kunnen laten bundelen en dit heeft geleid tot werk voor alle betrokkenen. Het heeft tevens de basis gelegd voor verdergaande samenwerking in de toekomst.

We hebben samengewerkt met alle geplande partners. De Loods was de Groningse locatie. De catering werd verzorgd door De Keeterij uit Groningen. En de voorstelling werd gespeeld door Groningers (en één Fries). Het gestelde doel dat minimaal 90% van het betrokken team woont in de provincie Groningen is ruimschoots gehaald.

Talentontwikkeling

Tijdens het creatieproces hebben wij een werkplan geschreven waarbij de taakverdeling zo gemaakt was dat verschillende personen uit het creatieve team gekoppeld waren aan elkaar om hun deskundigheid te delen. Hierdoor neemt eenieder nieuwe professionaliteit mee voor nieuwe projecten in de toekomst.

Eén lid van het collectief is door haar zwangerschap uitgedaagd om haar artistieke vaardigheden op een andere manier in te zetten. Dit was heel leerzaam en geeft haar andere handvatten voor haar toekomst.

We hebben met twee stagiaires gewerkt: Yusuf Hermanides en Larissa Timmer.

Yusuf Hermanides – student fotografie ROC Drachten. Hij heeft de voorstelling in beeld gebracht zowel voor als achter de schermen. Yusuf heeft zich kunnen verdiepen in fotografie met kunstlicht. Hij was tijdens de voorstelling ook onze volgspot man. Waarbij hij naar visuele plaatjes op zoek moest. Dit heeft hij met minimale aanwijzingen zelf mogen invullen.

Larissa Timmer – leerling Circus Santelli. Zij heeft haar acrobatische skills voor het eerst in het professionele werkveld mogen inzetten. Daarnaast kreeg zij lessen in grime en theaterhaar, dans van onze choreograaf en is zij acrobatisch bijgespijkerd door ons team. Larissa heeft een duidelijke ontwikkeling gemaakt in bewust op het podium staan.

Tijdsplanning

Door de coronamaatregelen en lockdowns hebben wij onze tijdsplanning voortdurend aangepast en geplande voorstellingen steeds moeten uitstellen. Ook toen horeca en theaters weer open waren, was de combinatie lang niet toegestaan.

In totaal hebben wij 8 voorstellingen gespeeld (in plaats van de geplande 9). Toen het in oktober 2021 eindelijk was toegestaan om te spelen, bleek het niet meer mogelijk om nogmaals op korte termijn met alle artiesten, koks en de locatie 9 data te vinden waarop iedereen beschikbaar was.

Doelgroep

We hebben de geplande basisdoelgroep bereikt: het grootste deel van het publiek bestond uit inwoners van de gemeente Groningen en de eromheen liggende dorpen. Daarnaast kwam een klein deel van de gasten van verder weg.

Omdat wij met Cirqulinair gastvrij voor iedereen willen zijn, hebben we twee voorstellingen ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Op 6 november was er een blindentolk van Stichting Komt het Zien! Dankzij de live audiodescriptie hebben ook drie mensen met een visuele beperking Cirqulinair kunnen beleven. Op 7 november waren er twee gebarentolken en twee schrijftolken aanwezig én hadden we een gebarentaal sprekende dove in de bediening voor de 25 aanwezige dove en slechthorende bezoekers.

Communicatie

Door de vanwege de coronamaatregelen grote onzekerheid wanneer we mochten spelen, is de communicatie zowel qua planning als qua middelen deels anders verlopen.

Met ludieke filmpjes hebben we via social media (facebook, instagram, linkedin) gedurende het jaar contact gehouden met onze volgers én nieuwe volgers gegenereerd. Pas enkele weken voor de uiteindelijke speeldata hebben we de directe voorstellingspromotie breed in kunnen zetten.

Naast de social media (zowel van Cirqulinair als van onze partners) hebben vooral effect gehad een item op TVNoord, huis-aan-huis in Groningen verspreide flyers en directe contacten die tot mond tot mond reclame hebben geleid.

In eerste instantie was het publiek afwachtend, maar al snel verliep de ticketverkoop vlot en raakten avonden uitverkocht. Om geen teleurstellend ‘nee’ te hoeven verkopen, hebben we de promotiecampagne vanaf dat moment wel voortgezet maar niet meer geïntensiveerd.

In de communicatie hebben we ook specifiek aandacht geschonken aan mogelijkheden in de toekomst. We hebben bedrijven en personeelsverenigingen van Groningse organisaties benaderd en hen uitgenodigd om de voorstelling te bezoeken. Met succes! Dit heeft inmiddels geleid tot meerdere concrete aanvragen.

Toekomst

Zowel voor Stichting Cirqulinair als voor De Loods en De Keeterij heeft het project nieuwe klanten gegenereerd voor de toekomst. Er is duidelijk vraag naar een vervolg. En dat vervolg gaat er zeker komen!

Mede dankzij de steun van fondsen, hebben wij Cirqulinair en onszelf het afgelopen jaar verder kunnen ontwikkelen én hebben wij kunnen investeren in decor en kostuums.

Om financieel gezond te kunnen werken, zijn wel meer gasten per avond nodig. Wij hopen dat dit in de toekomst weer mogelijk gaat zijn (zonder dreigende corona maatregelen.